ทอดกฐินวัดแหลมทอง 54
หน้าแรก   /   กิจกรรม  /   ทอดกฐินวัดแหลมทอง 54

ทอดกฐินวัดแหลมทอง 54

เมื่อวันที่ 8  พฤศจิกายน  2554  คณะกรรมการวัดแหลมทอง  จัดให้มีการทอดกฐิน สามัคคี ประจำปี 2554 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก จัดพุ่มกฐินเข้าร่วม พร้อมกับพุ่มกฐินจากคณะต่าง  ๆ  ในครั้งนี