ประเพณีชักพระทอดผ้าป่า 2554
หน้าแรก   /   กิจกรรม  /   ประเพณีชักพระทอดผ้าป่า 2554

ประเพณ๊ชักพระทอดผ้าป่า 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก  ร่วมกับคณะกรรมการวัดแหลมทองและประชาชนชาวตำบลคลองฉนาก จัดตกแต่งรถพนมพระ เข้าร่วมงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ประจำปี  2554