การทอดผ้าป่าวัดแหลมทอง
หน้าแรก   /   กิจกรรม  /   การทอดผ้าป่าวัดแหลมทอง

การทอดผ้าป่าวัดแหลมทอง

คณะกรรมการวัดแหลมทอง จัดให้มีการทอดผ้าป่า ประจำปี 2554  เพื่อนำเงินบูรณะโบสถ์ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทม