การปลูกป่าชายเลน
หน้าแรก   /   กิจกรรม  /   การปลูกป่าชายเลน

การปลูกป่าชายเลน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู  นักเรียนโรงเรียนวัดแหลมทองและโรงเรียนวัดนทีคมเขต  ร่วมกันปลูกไม้โกงกาง  เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณปากคลองฉนาก