โครงการอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
หน้าแรก   /   กิจกรรม  /   โครงการอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
วันที่ 7-10  กรกฎาคม  2557  บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)  ร่วมกับ กรมป่าไม้  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  กองทัพภาคที่ 4 และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก  ร่วมกันจัดอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักป่า(อสปท.) ขึ้นที่ ศาลาการเปรียญวัดนทีคมเขต  ตำบลคลอลฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายวงศศิริ  พรหมชนะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประธานพิธีเปิดการอบรม