ประเพณีบุญเดือนสิบ
หน้าแรก   /   กิจกรรม  /   ประเพณีบุญเดือนสิบ

ประเพณีบุญเดือนสิบ

วันที่ 27  ตุลาคม  2554  วัดแหลมทอง  ประชาชนในตำบลคลองฉนาก รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญสารทญเดือนสิบ หรือที่เรียกว่า วันส่งตายาย โดยกำหนดจัดงานที่วัดแหลมทอง