กิจการสภา
หน้าแรก   /  กิจการสภา

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  2552 และกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ 6  กันยายน  2552