ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าแรก   /  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย 441  นทีคมเขต โดยวิธีการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ จำนวน 1  โครงการ