นายก อบต
หน้าแรก   /  นายก อบต

Description Name : วิสัยทัศน์ 1 Model : Web design v.1.0

ด้วยนายสุวิทย์  สุทธิราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก  แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก

Description Name : วิสัยทัศน์ 3 Model : Web design v.1.0